Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:01
Další velké nadání mìl pro jídlo.
:44:04
Aèkoliv byl polovièní oproti ostatním høíbatùm,
Seabiscuit dokázal sežrat i dvojnásobek co oni.

:44:11
Fitzsimmons usoudil, že je kùò líný...
:44:14
a byl si jistý,
že ho tvrdohlavosti odnauèí.

:44:17
Chci abys ho ètvrt míle
bil co to pùjde.

:44:21
Když se to nezlepšilo,
usoudili že je høíbì nenapravitelné.

:44:27
Tak z nìj udìlali tréninkového partnera
pro lepší konì,

:44:30
nutíc ho aby prohrával
v tìsných soubojích...

:44:32
a posiloval tak sebedùvìru
v ostatních zvíøatech.

:44:36
Jakmile mu byly tøi roky,
:44:38
bojoval Seabiscuit
ve dvou laciných závodech za týden.

:44:43
Brzy dospìl v zahoøklého a vzteklého
konì jako býval Hard Tack.

:44:49
prodán byl z nejnižší možnou
cenu 2.000 dolarù.

:44:56
A nebylo na tom nic divného.
:44:59
Vítìzové byli velcí,
byli elegantní,

:45:03
byli bezchybní.
:45:06
Když ho nakonec nechali závodit
dìlal jen to co ho nauèili.

:45:10
Prohrávat.
:45:14
Co pøesnì se vám na nìm líbí?
:45:16
Má ducha.
:45:19
Øekl bych.
:45:23
Mùže... Mùže se na nìm jezdit?
No, jistì.

:45:29
Èasem.
:45:32
Mùže být trochu nedùtklivý.
Jo, chápu.

:45:36
Ne. Vážnì.
:45:39
V pohodì.
:45:49
Ježíši Kriste!
Ten kùò je šílenej!


náhled.
hledat.