Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:00
Toho si Smith nevšímal.
:43:03
Díval se koni do oèí.
:43:07
To mì... podrž.
:43:17
Byl synem Hard Tack (tvrdý suchar),
zplozený mohutným Man O'War (váleèník).

:43:21
Ale jeho zplození na
Claibornské farmì nikoho neohromilo.

:43:25
Zbavte se ho.
:43:32
V šesti mìsících, byl odeslán
k legendárnímu trenérovi Sunnymu Fitzsimmonsovi,

:43:37
který si po èase udìlal
na høíbì stejný názor.

:43:40
Je to závodní nebo tréninkový kùò?
:43:45
Posudku nepomohla ani jeho jemná nátura.
:43:48
Tam kde je ho otec byl urputný,
skoro agresivní soupeø,

:43:53
Seabiscuit prospal vìtšinu dne jako špalek...
:43:56
a s chutí se hodiny povaloval
pod korunami jalovcù.

:44:01
Další velké nadání mìl pro jídlo.
:44:04
Aèkoliv byl polovièní oproti ostatním høíbatùm,
Seabiscuit dokázal sežrat i dvojnásobek co oni.

:44:11
Fitzsimmons usoudil, že je kùò líný...
:44:14
a byl si jistý,
že ho tvrdohlavosti odnauèí.

:44:17
Chci abys ho ètvrt míle
bil co to pùjde.

:44:21
Když se to nezlepšilo,
usoudili že je høíbì nenapravitelné.

:44:27
Tak z nìj udìlali tréninkového partnera
pro lepší konì,

:44:30
nutíc ho aby prohrával
v tìsných soubojích...

:44:32
a posiloval tak sebedùvìru
v ostatních zvíøatech.

:44:36
Jakmile mu byly tøi roky,
:44:38
bojoval Seabiscuit
ve dvou laciných závodech za týden.

:44:43
Brzy dospìl v zahoøklého a vzteklého
konì jako býval Hard Tack.

:44:49
prodán byl z nejnižší možnou
cenu 2.000 dolarù.

:44:56
A nebylo na tom nic divného.
:44:59
Vítìzové byli velcí,
byli elegantní,


náhled.
hledat.