Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:02
Já se tì nebojím.
:47:05
Jistì. Já vím.
:47:09
Vím co jsi zaè.
:47:19
Mᚠhlad?
:47:23
Co?
:47:28
Jo. Vsadím se, že jo.
:47:31
Co? No tak.
:47:35
Ale jdi ti, moulo.
:47:46
No jo.
:47:52
Nech ho probìhnout jedno kolo.
:47:55
- A lidi vidìj.
- Dobøe.

:47:59
Zrzek Pollard,
Pan a paní Howardovi.
Jo. Ahoj.

:48:02
Zdravím.
:48:06
No tak se dáme do toho.
:48:13
Pùjde klidnì?
:48:15
No, na to brzy pøíjdem.
:48:36
- Vypadá to, že je docela rychlý.
- Jo.

:48:38
V každém smìru.
:48:42
Kruci, je tak zdeptanej,
že tìžko øíct co v nìm je.

:48:46
Ale nemùžu se zbavit pocitu, že ho...
:48:48
tak zblbli bìháním dokoleèka,
:48:51
že zapomnìl pro co se narodil.
:48:55
Potøebuje se jen znova nauèit
co to je být konìm.


náhled.
hledat.