Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:02
Zdravím.
:48:06
No tak se dáme do toho.
:48:13
Pùjde klidnì?
:48:15
No, na to brzy pøíjdem.
:48:36
- Vypadá to, že je docela rychlý.
- Jo.

:48:38
V každém smìru.
:48:42
Kruci, je tak zdeptanej,
že tìžko øíct co v nìm je.

:48:46
Ale nemùžu se zbavit pocitu, že ho...
:48:48
tak zblbli bìháním dokoleèka,
:48:51
že zapomnìl pro co se narodil.
:48:55
Potøebuje se jen znova nauèit
co to je být konìm.

:49:00
No, jak se to dá zaøídit?
:49:10
- Jak daleko ho mám vzít?
- Dokud se sám nezastaví.

:49:15
Oukej.
:49:18
To vypadá na pìknou projížïku.
:49:21
Doufám.
:49:41
Tak jdeme na to, chlapèe.
:49:43
Mᚠpravdu.
:49:45
Ukaž co v tobì je.
Cha! Cha!

:49:47
Hyjé! Hyjé! Jupí!
:49:51
To je ono, chlapèe. To je ono!
:49:59
Joo!

náhled.
hledat.