Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:08
Huhuu!
:50:14
Huuhuu!
:50:24
- No, aspoò nebyl drahý.
- Jo. To je pravda.

:50:30
Huuu!
:50:38
Zatracenì!
Ty jsi úžasný zvíøe!

:50:45
Huu!
:51:07
Mùžeš dovnitø, abys vìdìl.
:51:08
To je dobrý. Dìkuju.
Jo, to vidím.

:51:13
Ne, opravdu, jsem v pohodì.
:51:16
Oukej. Jak je libo.
:51:31
Buïte vítáni.
:51:46
Dìkuji.
Není zaè.

:51:59
To je v poøádku.

náhled.
hledat.