Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:07
Mùžeš dovnitø, abys vìdìl.
:51:08
To je dobrý. Dìkuju.
Jo, to vidím.

:51:13
Ne, opravdu, jsem v pohodì.
:51:16
Oukej. Jak je libo.
:51:31
Buïte vítáni.
:51:46
Dìkuji.
Není zaè.

:51:59
To je v poøádku.
:52:02
No, já zas nemám takový hlad.
:52:04
Hmmm. Urèitì ne.
:52:08
Je to moc jídla.
:52:15
To je v poøádku.
:52:17
Mìl bys radši mít sílu než být hubený.
:52:42
Øíkali tomu "podpora",
:52:44
ale bylo to mnohem víc.
:52:46
Mìlo to tucty jmen:
:52:48
Úøad národní obnovy,
Úøad pro rozvoj práce,

:52:51
Sbor civilní ochrany
:52:53
Ale fakticky šlo jen o to,
:52:58
že poprvé po dlouhé dobì

náhled.
hledat.