Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:02
No, já zas nemám takový hlad.
:52:04
Hmmm. Urèitì ne.
:52:08
Je to moc jídla.
:52:15
To je v poøádku.
:52:17
Mìl bys radši mít sílu než být hubený.
:52:42
Øíkali tomu "podpora",
:52:44
ale bylo to mnohem víc.
:52:46
Mìlo to tucty jmen:
:52:48
Úøad národní obnovy,
Úøad pro rozvoj práce,

:52:51
Sbor civilní ochrany
:52:53
Ale fakticky šlo jen o to,
:52:58
že poprvé po dlouhé dobì
:53:01
se nìkdo staral.
:53:04
Poprvé po dlouhé dobì,
:53:07
lidé nebyli o samotì.

náhled.
hledat.