Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:01
se nìkdo staral.
:53:04
Poprvé po dlouhé dobì,
:53:07
lidé nebyli o samotì.
:54:49
Kozí dostihy?
:54:52
Ale ne. Jsem se pokouším
ho trochu zklidnit.

:54:56
Ti živìjší jsou neradi poøád o samotì.
:54:59
- Hmm.
- A nìkdy dokáže další zvíøe,


náhled.
hledat.