Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:00
No tak!
Jdem na to, Popsi!
Do toho!

:57:13
Huu! To je ono! Joo!
Huu!

:57:16
A jéje.
:57:29
Jo, ty a já! Do toho!
:57:32
Huu! Huu-huu!
:57:44
- Páni. Rychlej?
- Hmm. Jo.

:57:46
Jak rychlej?
:57:50
Vᚠkùò právì zlomil
rekord dráhy v Tanforan.

:57:58
Nìkdy prostì...
Prostì jen, no,

:58:00
toužej po trochu soupeøení.
:58:09
A když mluvíme o sázení,
mám pro vás opravdovou kuriozitu, lidièky.

:58:13
Je tu kùò na kterého
se zaèalo sázet 70 ku 1,

:58:15
a to je opravdová láce, moji pøátelé.
:58:17
Tenhle kùò by nevyhrál ani tombolu v kostele,
sám je za pakatel 2000 dolarù.

:58:20
Jo, je to jiná úroveò.
:58:22
Je to vidlák na veèírku.
:58:24
Ano, je to pøekvapení
na dnì talíøe.

:58:26
Ve skuteènosti sázím jedna k jedný
že tahle herka, Seabiscuit,
nezvládne ani šest furlongù (1,2 km).

:58:30
To je Tik-Tak McGlaughlin
živì z Hodináøské ulièky.

:58:37
- Fíha.
- Chtìla jsem kaštanovou.
Ale mìli jen jasnì èervenou.

:58:40
- Hm, vypadá to skvìle.
- Nezdá se ti to "H" moc velké?

:58:43
Vidìlas jak je nᚠžokej velkej?
:58:45
Pojïme.
:58:57
Oukej. Favorit je támhleten šedivej.

náhled.
hledat.