Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:10
Oukej. Special Agent je prostì rychlej.
:08:13
Pùjde dopøedu,
ale nevydrží tu dálku.

:08:16
- Tak se nenech utahat.
- Nenechám.

:08:18
Indian Broom to možná zkusí taky.
:08:20
Uvidíme, pokud ho chtìjí zbrzdit,
použijí kulaté udidlo.

:08:25
No, pozor by sis mìl dát na Rosemonta.
:08:30
Natlaèí se na tebe jak náklaïák,
:08:32
a v závìru se s tebou popere.
:08:34
Musíš být pøipraven vyrazit...
:08:37
jakmile se pohne on.
:08:39
Je to tam od vèerejška
poøád ještì trochu mokrý,

:08:42
takže se drž dál od hrazení
kde je to hlubší.

:08:47
Øíkám si, že bych se moh’ držet
zpátky asi tøi délky.

:08:49
Jo, to by šlo.
:08:52
A jinak, jenom...
:08:56
se do toho vžij.
:09:00
Sám si øekne,
až bude pøipravený.


náhled.
hledat.