Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:01
Takhle prodávᚠauta?
:07:03
Stovky aut.
:07:04
Držte si konì!
Držte si konì!

:07:06
Už jste si mysleli že vás nic nepøekvapí,
doktor Strub rozpáral slamník.

:07:10
Rozbil prasátko a prodal rodinné støíbro.
100.000 dolarù za jediný dostih?

:07:14
Mám chu si hodit sedlo na vlastní høbet.
:07:16
Bude Biscuit favoritem?
Pravdìpodobnì ne, Lidièky.
Budeme zaplaveni.

:07:20
Myslím tím vítìze Derby,
:07:23
vítìze v Preakness,
vítìze z Belmontu.

:07:26
Zadržte, zadržte.
Øekl bych, že je to všechno jediný kùò.

:07:28
Jak to že by za 100.000 babek,
nechtìl Admiral zakotvit svou loï...

:07:31
v tomto vlídném pøístavu?
:07:33
Zde Tik-Tak McGlaughlin
živì z Hodináøské ulièky.

:07:38
Dali dohromady sto tácù!
Hele, co tìch sto litrù?

:07:43
Ne, dìkuji.
:07:45
Promiòte, mládeži.
:07:47
- Do prdele!
- Charlesi!

:07:49
- Do prdele.
- Jo, já ti rozumím.

:07:52
K èertu s ním.
Stejnì pobìžíme.

:07:54
Beztak tu budou
nejlepší konì na svìtì,

:07:57
a když vyhrajeme,
budou se nám muset postavit èelem.

:07:59
Budou se nám muset postavit.
:08:10
Oukej. Special Agent je prostì rychlej.
:08:13
Pùjde dopøedu,
ale nevydrží tu dálku.

:08:16
- Tak se nenech utahat.
- Nenechám.

:08:18
Indian Broom to možná zkusí taky.
:08:20
Uvidíme, pokud ho chtìjí zbrzdit,
použijí kulaté udidlo.

:08:25
No, pozor by sis mìl dát na Rosemonta.
:08:30
Natlaèí se na tebe jak náklaïák,
:08:32
a v závìru se s tebou popere.
:08:34
Musíš být pøipraven vyrazit...
:08:37
jakmile se pohne on.
:08:39
Je to tam od vèerejška
poøád ještì trochu mokrý,

:08:42
takže se drž dál od hrazení
kde je to hlubší.

:08:47
Øíkám si, že bych se moh’ držet
zpátky asi tøi délky.

:08:49
Jo, to by šlo.
:08:52
A jinak, jenom...
:08:56
se do toho vžij.

náhled.
hledat.