Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:00
"Støední váha"?
Zabiju ho.

:06:03
Utrhnu mu tu zasranou palici!
:06:05
- Je to srágora!
- Já vím. Já vím.

:06:07
- "Støední váha"?
- Musíme ho trochu spláchnout.

:06:09
Jak?
:06:11
- No, jsme furt v Americe, ne?
- Jo.

:06:14
Prachy.
:06:17
- Sto tisíc dolarù?
- Nejvìtší cena v americké historii.

:06:20
- To urèitì.
- Pøijede každý špièkový plnokrevník
z východu. Úplnì všichni.

:06:24
Dostaneš tohle místo na mapy.
:06:27
Klidnì mùžou mít tu svojí modrou krev.
:06:30
Naše peníze jsou stejnì dobrý jako jejich.
:06:32
- Charlie...
- Doktore, to je naše pøíležitost.

:06:35
No tak, oni jsou uvìznìný v minulosti.
Tohle je budoucnost.

:06:37
Skvìle.
:06:40
- Pojï sem.
- Co je?

:06:43
No tak.
Ty to nechceš vidìt?

:06:45
Celé konvoje aut.
Pøijíždìjící na tvojí dostihovou dráhu.

:06:51
Co? Už to samotné je výhra.
:06:54
Doktore?
:06:56
To je...
To je ta pravá cílová páska.

:07:01
Takhle prodávᚠauta?
:07:03
Stovky aut.
:07:04
Držte si konì!
Držte si konì!

:07:06
Už jste si mysleli že vás nic nepøekvapí,
doktor Strub rozpáral slamník.

:07:10
Rozbil prasátko a prodal rodinné støíbro.
100.000 dolarù za jediný dostih?

:07:14
Mám chu si hodit sedlo na vlastní høbet.
:07:16
Bude Biscuit favoritem?
Pravdìpodobnì ne, Lidièky.
Budeme zaplaveni.

:07:20
Myslím tím vítìze Derby,
:07:23
vítìze v Preakness,
vítìze z Belmontu.

:07:26
Zadržte, zadržte.
Øekl bych, že je to všechno jediný kùò.

:07:28
Jak to že by za 100.000 babek,
nechtìl Admiral zakotvit svou loï...

:07:31
v tomto vlídném pøístavu?
:07:33
Zde Tik-Tak McGlaughlin
živì z Hodináøské ulièky.

:07:38
Dali dohromady sto tácù!
Hele, co tìch sto litrù?

:07:43
Ne, dìkuji.
:07:45
Promiòte, mládeži.
:07:47
- Do prdele!
- Charlesi!

:07:49
- Do prdele.
- Jo, já ti rozumím.

:07:52
K èertu s ním.
Stejnì pobìžíme.

:07:54
Beztak tu budou
nejlepší konì na svìtì,

:07:57
a když vyhrajeme,
budou se nám muset postavit èelem.

:07:59
Budou se nám muset postavit.

náhled.
hledat.