Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:01
Pøestože jsme menší,
neznamená to že se bojíme.

:05:04
Máte pravdu, a v srdci Ameriky,
:05:06
každý èlovíèek
ví pøesnì co tím myslíte.

:05:08
Slyšel jste to, pane Riddle?
Máte rande s osudem, schùzku s...

:05:14
- Osudem.
- Osud. Ano, pøesnì tak.

:05:16
Takže osud,
a jméno jeho jest Seabiscuit.

:05:19
Pr, pr, pr, pr.
:05:22
- Dostane Seabiscuit šanci se postavit...
- Jsem opravdu rád, že mají v Kalifornii
koneènì nìjaké závody.

:05:26
Používají tam westernová sedla?
:05:28
Podívejte se.
:05:31
Porovnávání tìch dvou koní je smìšné.
:05:33
War Admiral je skuteèný dostihový kùò, ...
:05:36
který dokáže vyhrát
každý prestižní závod v Americe.

:05:38
To jejich malé høíbì si tam
pobíhá po dobytèích stezkách.

:05:44
Pokud máme odpovìdìt
na výzvu každého ptáèátka...

:05:46
které si chce udìlat jméno,
:05:49
není to k nám fér.
:05:51
Ale není to fér ani k nim.
:05:53
Taky byste nedali Jack Dempseyho
do ringu s boxerem ve støední váze.

:05:56
Co?
:05:57
Nebo ano?
:06:00
"Støední váha"?
Zabiju ho.

:06:03
Utrhnu mu tu zasranou palici!
:06:05
- Je to srágora!
- Já vím. Já vím.

:06:07
- "Støední váha"?
- Musíme ho trochu spláchnout.

:06:09
Jak?
:06:11
- No, jsme furt v Americe, ne?
- Jo.

:06:14
Prachy.
:06:17
- Sto tisíc dolarù?
- Nejvìtší cena v americké historii.

:06:20
- To urèitì.
- Pøijede každý špièkový plnokrevník
z východu. Úplnì všichni.

:06:24
Dostaneš tohle místo na mapy.
:06:27
Klidnì mùžou mít tu svojí modrou krev.
:06:30
Naše peníze jsou stejnì dobrý jako jejich.
:06:32
- Charlie...
- Doktore, to je naše pøíležitost.

:06:35
No tak, oni jsou uvìznìný v minulosti.
Tohle je budoucnost.

:06:37
Skvìle.
:06:40
- Pojï sem.
- Co je?

:06:43
No tak.
Ty to nechceš vidìt?

:06:45
Celé konvoje aut.
Pøijíždìjící na tvojí dostihovou dráhu.

:06:51
Co? Už to samotné je výhra.
:06:54
Doktore?
:06:56
To je...
To je ta pravá cílová páska.


náhled.
hledat.