Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:03
Poté znièil všechny v Belmontu
a chopil se trojité korunky.

:04:07
Vysoký témìø 18 dlaní,
stejnì velký jako rychlý.

:04:09
Osmnáct dlaní?
To nemùže být rychlý bìžec.

:04:13
Jo, je velkej.
:04:16
Narozen z výborného chovu,
ukázka dokonalé formy,
pyšnící se perfektními výkony,

:04:19
milionáø pan Riedle pravdìpodobnì
stvoøil dokonalého konì.

:04:24
Navidìnou, Horace Halstedter
pro Metrotone News.

:04:29
Co to sakra mìlo znamenat?
:04:31
Dokonalý. Že je dokonalý.
:04:33
Co doprèic znamená "dokonalý"?
:04:35
- Cože?
- Když m tvrdíš, že je nìco dokonalého,

:04:38
a já ti ukážu to dokonalé není.
:04:45
Víte, evidentnì
je to nejlepší kùò na východì Státù.

:04:47
My máme evidentnì nejlepšího konì na západì.
:04:49
Zemì si zaslouží vidìt,
který kùò je lepší.

:04:51
O-ho-ho-ho! Vy to nevidíte, lidièky,
ale právì mi na stole pøistála rukavice.

:04:55
Mluvíme o souboji?
:04:57
Cokoliv si bude pan Riddle pøát.
Souboj, dostih, závod v pytlích.

:05:01
Pøestože jsme menší,
neznamená to že se bojíme.

:05:04
Máte pravdu, a v srdci Ameriky,
:05:06
každý èlovíèek
ví pøesnì co tím myslíte.

:05:08
Slyšel jste to, pane Riddle?
Máte rande s osudem, schùzku s...

:05:14
- Osudem.
- Osud. Ano, pøesnì tak.

:05:16
Takže osud,
a jméno jeho jest Seabiscuit.

:05:19
Pr, pr, pr, pr.
:05:22
- Dostane Seabiscuit šanci se postavit...
- Jsem opravdu rád, že mají v Kalifornii
koneènì nìjaké závody.

:05:26
Používají tam westernová sedla?
:05:28
Podívejte se.
:05:31
Porovnávání tìch dvou koní je smìšné.
:05:33
War Admiral je skuteèný dostihový kùò, ...
:05:36
který dokáže vyhrát
každý prestižní závod v Americe.

:05:38
To jejich malé høíbì si tam
pobíhá po dobytèích stezkách.

:05:44
Pokud máme odpovìdìt
na výzvu každého ptáèátka...

:05:46
které si chce udìlat jméno,
:05:49
není to k nám fér.
:05:51
Ale není to fér ani k nim.
:05:53
Taky byste nedali Jack Dempseyho
do ringu s boxerem ve støední váze.

:05:56
Co?
:05:57
Nebo ano?

náhled.
hledat.