Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:00
To máte pravdu.
:03:02
Prosím, mládenci.
Vemte si sebou podkovu.

:03:05
- Hele, díky.
- Tyhle jsou speciální.

:03:08
- Nikdy jim nedojde štìstí.
- Skvìlé.

:03:16
Same! Kde jsou, do prdele,
moje podkovy?

:03:23
- Odcházíte?
- Takhle nemùžu pracovat.

:03:25
To není zvíøe na pøedvádìní,
ale na závodìní.

:03:28
Podívejte, Tome,
trocha reklamy...

:03:31
Nemùžu z nìj udìlat skvìlého konì...
:03:33
když ho nebude kdy trénovat.
:03:35
Co tím myslíte?
Je to skvìlý kùò.

:03:38
- To ještì furt nevíme.
- Vyhrál šest dostihù v øadì.

:03:40
Proti komu?
:03:44
Tohle... tohle je skvìlý kùò.
:03:56
Nejdøíve je rozdrtil v Kentucké Derby.
:03:59
potom je rozmázl v Preakness.
:04:03
Poté znièil všechny v Belmontu
a chopil se trojité korunky.

:04:07
Vysoký témìø 18 dlaní,
stejnì velký jako rychlý.

:04:09
Osmnáct dlaní?
To nemùže být rychlý bìžec.

:04:13
Jo, je velkej.
:04:16
Narozen z výborného chovu,
ukázka dokonalé formy,
pyšnící se perfektními výkony,

:04:19
milionáø pan Riedle pravdìpodobnì
stvoøil dokonalého konì.

:04:24
Navidìnou, Horace Halstedter
pro Metrotone News.

:04:29
Co to sakra mìlo znamenat?
:04:31
Dokonalý. Že je dokonalý.
:04:33
Co doprèic znamená "dokonalý"?
:04:35
- Cože?
- Když m tvrdíš, že je nìco dokonalého,

:04:38
a já ti ukážu to dokonalé není.
:04:45
Víte, evidentnì
je to nejlepší kùò na východì Státù.

:04:47
My máme evidentnì nejlepšího konì na západì.
:04:49
Zemì si zaslouží vidìt,
který kùò je lepší.

:04:51
O-ho-ho-ho! Vy to nevidíte, lidièky,
ale právì mi na stole pøistála rukavice.

:04:55
Mluvíme o souboji?
:04:57
Cokoliv si bude pan Riddle pøát.
Souboj, dostih, závod v pytlích.


náhled.
hledat.