Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:00
- Mimoøádné koòské zpravodajství
pøímo z dráhy.
- Ach mùj Bože

:02:04
- tady Tik-Tak McGlaughlin, Movietone News.
- Kdo to byl?

:02:10
Ahh.
:02:14
Brýtro.
:02:18
- Co... co to je?
- To je pivo.

:02:20
Od fanouškù.
:02:23
Je taky docela dobrý.
Je ho spousta.

:02:29
- Kde je kùò?
- Na autogramiádì.

:02:32
Cože?
:02:35
Tady to máš, Maxi.
Nech to chvilku zaschnout než to prodáš.

:02:38
Hele, Charlesi.
Myslíte, že mùžete zlomit rekord?

:02:41
No zeptejme se jeho.
Hej, Biscuite.

:02:43
Vyhraješ ještì jednou?
Pøekonᚠrekord?

:02:47
Hej, Charlesi. Co nakonec
toho konì dostalo nahoru?

:02:50
No, já myslím,
že jsme mu jen dali šanci.

:02:53
Nìkdy je druhá šance
všechno co potøebujeme.

:02:55
Myslím, že je spousta lidí ...
:02:57
kteøí vìdí o èem mluvím.
:03:00
To máte pravdu.
:03:02
Prosím, mládenci.
Vemte si sebou podkovu.

:03:05
- Hele, díky.
- Tyhle jsou speciální.

:03:08
- Nikdy jim nedojde štìstí.
- Skvìlé.

:03:16
Same! Kde jsou, do prdele,
moje podkovy?

:03:23
- Odcházíte?
- Takhle nemùžu pracovat.

:03:25
To není zvíøe na pøedvádìní,
ale na závodìní.

:03:28
Podívejte, Tome,
trocha reklamy...

:03:31
Nemùžu z nìj udìlat skvìlého konì...
:03:33
když ho nebude kdy trénovat.
:03:35
Co tím myslíte?
Je to skvìlý kùò.

:03:38
- To ještì furt nevíme.
- Vyhrál šest dostihù v øadì.

:03:40
Proti komu?
:03:44
Tohle... tohle je skvìlý kùò.
:03:56
Nejdøíve je rozdrtil v Kentucké Derby.
:03:59
potom je rozmázl v Preakness.

náhled.
hledat.