Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:04
- Huu-huu!
- Bacha na nìj. Bacha.

:11:12
Do toho! Do toho!
:11:23
To není moje chyba.
Tentokrát ne.

:11:25
- Øíkal jsem ti aby sis dával pozor
na Rosemonta.
- Myslel jsem, že to mám.

:11:27
- Pøestal jsi závodit!
- Nevidìl jsem ho!

:11:29
Co to vykládáš?
Mìls ho pøímo za zadkem!

:11:32
- No dobøe, já tam...
- Co?

:11:34
Já tam nevidím!
:11:43
- Lhal nám.
- Cože?

:11:45
Lhal nám.
Vy byste chtìl žokeje, který lže?

:11:48
Co tím myslíte?
:11:51
Nevidí.
Je slepý na jedno oko.

:12:18
To je v poøádku, Tome.
:12:22
- V poøádku?
- Jo, je to v poøádku.

:12:28
"Nezahodíte celej život...
:12:30
jenom protože je trochu zranìnej."
:12:36
Dobrou noc.
:12:40
Dobrá, dobrá.
Zadržte.

:12:43
No, myslím že ten jejich koník...
:12:45
se stal jen oslavovaným kandidátem.
:12:47
Hm, hmm?
:12:50
Takže, pøinejmenším se už nemusíme zabývat
tìmi hloupostmi okolo Davida a Goliáše.

:12:54
Ne? Co?
:12:56
- Dobrá, chlapci, nechte mì projít.
- Minutku, pane Riddle...


náhled.
hledat.