Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:18
To je v poøádku, Tome.
:12:22
- V poøádku?
- Jo, je to v poøádku.

:12:28
"Nezahodíte celej život...
:12:30
jenom protože je trochu zranìnej."
:12:36
Dobrou noc.
:12:40
Dobrá, dobrá.
Zadržte.

:12:43
No, myslím že ten jejich koník...
:12:45
se stal jen oslavovaným kandidátem.
:12:47
Hm, hmm?
:12:50
Takže, pøinejmenším se už nemusíme zabývat
tìmi hloupostmi okolo Davida a Goliáše.

:12:54
Ne? Co?
:12:56
- Dobrá, chlapci, nechte mì projít.
- Minutku, pane Riddle...

:13:10
K èertu s tím.
:13:14
Jenom pár prohlášení.
:13:16
Zaprvé, Zrzek Pollard zùstane
jezdcem Seabiscuita,

:13:20
jednou provždy.
:13:22
Zadruhé, když se tak bojí
pøijet a závodit, my si je najdem.

:13:26
Zapíšeme se na každý závod,
kde je pøihlášen War Admiral,

:13:29
a když se odhlásí,
což asi udìlá,

:13:32
pøihlásíme se na další závod,
kde je na soupisce.

:13:34
A nevrátíme se domù døív,
dokud se s ním neutkáme,
a už zvítìzíme nebo ne.

:13:39
Víte,
:13:42
mám radìji jednoho takového konì,
než sto Admirálù.

:13:45
Díky, chlapi.
:13:59
Pojïte se na nìj podívat!
Tak pojïte!


náhled.
hledat.