Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:10
K èertu s tím.
:13:14
Jenom pár prohlášení.
:13:16
Zaprvé, Zrzek Pollard zùstane
jezdcem Seabiscuita,

:13:20
jednou provždy.
:13:22
Zadruhé, když se tak bojí
pøijet a závodit, my si je najdem.

:13:26
Zapíšeme se na každý závod,
kde je pøihlášen War Admiral,

:13:29
a když se odhlásí,
což asi udìlá,

:13:32
pøihlásíme se na další závod,
kde je na soupisce.

:13:34
A nevrátíme se domù døív,
dokud se s ním neutkáme,
a už zvítìzíme nebo ne.

:13:39
Víte,
:13:42
mám radìji jednoho takového konì,
než sto Admirálù.

:13:45
Díky, chlapi.
:13:59
Pojïte se na nìj podívat!
Tak pojïte!

:14:10
Víte, já...
Opravdu nevím co øíci.

:14:13
No velmi si toho vážíme.
:14:15
Jsem si jistý, že Biscuit
je také vdìèný.

:14:17
Jenom se trochu stydí
mluvit na veøejnosti.

:14:20
Podìkuje po svém.
:14:24
Myslím, že jste tu proto...
:14:28
protože tohle je kùò,
který se nevzdává.

:14:31
- To je pravda.
- Aèkoliv ho život praštil pøes èumák.

:14:35
To je pravda!
Nic než pravda.

:14:38
Ale, vem to èert,
každý párkrát prohraje.

:14:41
To ano.
:14:44
A buï se sbalí a jde domù
nebo bojuje dál!

:14:47
- Není to pravda?
- Jo!

:14:48
- To je pravda!
- To je pravda.

:14:51
Takže,
:14:54
chcete vidìt závod?
Jó!

:14:56
Jó!
Opravdu?
Jóó!

:14:59
Chcete vidìt na tom koni
tohohle chlápka?


náhled.
hledat.