Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:11
No tak, Tome!
Kdy s ním zaènete trénovat?

:20:16
Až se vzbudí, myslím.
:20:18
Ježiš!
:20:21
Proboha to snad ne!
:20:24
Celou dráhu?
:20:26
Chci aby si to jednou zkusil,...
:20:28
Když pøed ním nikdo není.
:20:31
- Jo, ale já nic neuvidím.
- To je v poøádku, on ano.

:20:34
Ale, no tak, Tome.
Tome, prosím tì. Co...

:20:38
Proè mi to furt dìláš? Do háje!
:20:40
No super.
:20:46
Ježíši Kriste.
:20:54
Ach jo.
:20:57
Ach mùj Bože .
:21:10
- Time.
- Ahoj.

:21:14
Melounku.
Ahoj.

:21:17
Jak se máš, Melounku?
:21:19
Ou. Stydlivko?
:21:23
Hele, Zrzku?
:21:28
A helemese.
:21:31
Jo. Koukám žes mìl
u mne spíš jezdit než uklízet.

:21:34
Ale ne. Bylo to...
:21:36
Bylo to skvìlý.
:21:39
Víš, j-jsem na to blbì.
:21:41
Mám tam vzadu konì,
a chci na nìm prodat podíl.

:21:45
Tìžký èasy a tak?
:21:47
Myslel jsem jestli bys...
že bys mi ho trochy projel.

:21:50
Když lidi uvidìj, že Zrzek Pollard...
:21:53
Jasnì. Já ti ho trochy projedu.
:21:58
A je to.
Dobrá.


náhled.
hledat.