Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:00
Projeï ho tak kilometr
v èase kolem minuty.

:22:03
- Dokáže to?
- Mìl by.

:22:10
Vyzkoušej to.
:22:21
Oukej, zkus to znova.
:22:26
Prr! Prr!
:22:29
Klídek! Klídek! Klídek!
:22:44
Aaah!
:22:49
- Zastavte ho!
- Prr!

:23:25
- Podívejte, vìtšina poranìní je na té noze.
- Jak je to zlé?

:23:28
Bože, já nevím.
Je, no, roztøíštìná na kusy.

:23:31
Jedenáct, dvanáct zlomenin.
Tak nìjak.

:23:34
Budeme to muset operovat.
:23:37
Buïte trpìliví.

náhled.
hledat.