Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:25
- Podívejte, vìtšina poranìní je na té noze.
- Jak je to zlé?

:23:28
Bože, já nevím.
Je, no, roztøíštìná na kusy.

:23:31
Jedenáct, dvanáct zlomenin.
Tak nìjak.

:23:34
Budeme to muset operovat.
:23:37
Buïte trpìliví.
:24:19
Tak a jsme hotovi.
:24:21
Bude už navždy kulhat,
ale, no, vypadá to, že by mohl chodit.

:24:24
B-Bude moct jezdit?
:24:28
Ne, jezdit už nebude.
:24:30
- J-Jste si jistej?
- Nebude jezdit. Bude chodit.

:24:34
Opatrujte se.
:24:36
Dì... Dìkuju.
:24:42
Hele.
:24:43
No, mìl jste vidìt toho druhýho.
:24:46
Budeš v poøádku.
Za pár mìsícù budeš bìhat zase jako novej.

:24:51
Nezapomeòte, že na vymýšlení
pohádek jsem tu já.

:24:57
No dobøe.
:24:59
No možná to bude trvat trochu dýl.

náhled.
hledat.