Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:19
Tak a jsme hotovi.
:24:21
Bude už navždy kulhat,
ale, no, vypadá to, že by mohl chodit.

:24:24
B-Bude moct jezdit?
:24:28
Ne, jezdit už nebude.
:24:30
- J-Jste si jistej?
- Nebude jezdit. Bude chodit.

:24:34
Opatrujte se.
:24:36
Dì... Dìkuju.
:24:42
Hele.
:24:43
No, mìl jste vidìt toho druhýho.
:24:46
Budeš v poøádku.
Za pár mìsícù budeš bìhat zase jako novej.

:24:51
Nezapomeòte, že na vymýšlení
pohádek jsem tu já.

:24:57
No dobøe.
:24:59
No možná to bude trvat trochu dýl.
:25:01
Jo.
:25:06
Podívej, asi... myslím,
že bych to mìl zrušit.

:25:10
Ne.
Ne, nerušte to.

:25:13
Synku, je to bájeèný kùò,
ale sám bìhat nemùže.

:25:17
Nerušte to.
:25:25
Zavolejte Woolfovi.
:25:28
- Synku, nikdo nebude jezdit...
- To je v poøádku.

:25:32
Zavolejte mu.
:25:34
Zrušíte to?
:25:36
Ne, nebudeme nic rušit.
:25:38
Zrzek Pollard chce, víc než cokoliv na svìtì,
aby Seabiscuit vyhrál ten závod.

:25:41
Nedovolí nám to zrušit.
:25:43
Dìkuju mockrát.
Jsem vám zavázán.

:25:45
Není zaè.
:25:48
Ledový muž Iceman nastupuje!
Náhradník na pálce.

:25:50
Páni, to je jako kdyby povolali
Babe Rutha z lavièky.
Ocelové nervy, ledová voda v žilách.

:25:54
Proboha, George Woolf je...
:25:56
Bezvýznamný.
:25:58
Museli by získat ètyøi jezdce Apokalypsy,
aby mne to znepokojilo.


náhled.
hledat.