Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:01
Jo.
:25:06
Podívej, asi... myslím,
že bych to mìl zrušit.

:25:10
Ne.
Ne, nerušte to.

:25:13
Synku, je to bájeèný kùò,
ale sám bìhat nemùže.

:25:17
Nerušte to.
:25:25
Zavolejte Woolfovi.
:25:28
- Synku, nikdo nebude jezdit...
- To je v poøádku.

:25:32
Zavolejte mu.
:25:34
Zrušíte to?
:25:36
Ne, nebudeme nic rušit.
:25:38
Zrzek Pollard chce, víc než cokoliv na svìtì,
aby Seabiscuit vyhrál ten závod.

:25:41
Nedovolí nám to zrušit.
:25:43
Dìkuju mockrát.
Jsem vám zavázán.

:25:45
Není zaè.
:25:48
Ledový muž Iceman nastupuje!
Náhradník na pálce.

:25:50
Páni, to je jako kdyby povolali
Babe Rutha z lavièky.
Ocelové nervy, ledová voda v žilách.

:25:54
Proboha, George Woolf je...
:25:56
Bezvýznamný.
:25:58
Museli by získat ètyøi jezdce Apokalypsy,
aby mne to znepokojilo.

:26:01
Nic to nezmìní. War Admiral je
výjimeèný kùò z výjimeèného chovu.

:26:05
Nezáleží kdo se na nìm veze.
:26:10
Hodnì táhne doleva, Georgie.
:26:12
Naklání se jak pøiblblý letadlo.
:26:14
Pøi pøechodu potøebuje trochu pomoct,
takže ho pøed zatáèkou uvolni od hrazení.

:26:18
- Jako jsi to udìlal ve Zlatém poháru.
- Pøesnì.

:26:20
Potøebuje se dobøe rozcvièit,
takže ho vyjíždìj pomalu.

:26:23
Až to bude potøeba,
nepoužívej bièík.

:26:26
Jen dvakrát švihni, aby vìdìl.
On pozná že je èas.

:26:30
Dobøe.
:26:32
A, no, nikdy na levé stranì.
:26:36
Bili ho nalevo když byl malý.
:26:39
- Škoda že nejedeš ty, Johnny.
- Nech toho.

:26:42
Budu tam s tebou.
:26:47
Aaa!
:26:49
Aj, ja, ja, ja, ja!
:26:54
Skvìle.
No, ukaž mu bièík ve ètvrtinì,

:26:58
a on se rozjede na plný obrátky.

náhled.
hledat.