Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:01
Nic to nezmìní. War Admiral je
výjimeèný kùò z výjimeèného chovu.

:26:05
Nezáleží kdo se na nìm veze.
:26:10
Hodnì táhne doleva, Georgie.
:26:12
Naklání se jak pøiblblý letadlo.
:26:14
Pøi pøechodu potøebuje trochu pomoct,
takže ho pøed zatáèkou uvolni od hrazení.

:26:18
- Jako jsi to udìlal ve Zlatém poháru.
- Pøesnì.

:26:20
Potøebuje se dobøe rozcvièit,
takže ho vyjíždìj pomalu.

:26:23
Až to bude potøeba,
nepoužívej bièík.

:26:26
Jen dvakrát švihni, aby vìdìl.
On pozná že je èas.

:26:30
Dobøe.
:26:32
A, no, nikdy na levé stranì.
:26:36
Bili ho nalevo když byl malý.
:26:39
- Škoda že nejedeš ty, Johnny.
- Nech toho.

:26:42
Budu tam s tebou.
:26:47
Aaa!
:26:49
Aj, ja, ja, ja, ja!
:26:54
Skvìle.
No, ukaž mu bièík ve ètvrtinì,

:26:58
a on se rozjede na plný obrátky.
:27:05
Oukej, tak a
:27:07
nasmìruj ho doleva o trochu døív,
:27:11
a on ze sebe vydá ještì víc.
:27:16
Skvìle.
:27:18
Tak a teï zavøi dveøe.
:27:35
Fajn. Víš jak chce Smith,
abys vybojoval vedení v první zatáèce?

:27:40
Jo. Trénovali jsme s tím zvonkem.
:27:44
- Jsem z toho trochu nervózní.
- Ne, to je v pohodì.

:27:47
Ale na pøedposlední rovince musíš ubrat.
:27:49
- Ubrat?
- Pus ho do vedení.

:27:54
Bude o to bojovat, Georgie.
:27:56
Když ho povedeš
aby mìli hlavu vedle hlavy,

:27:59
a on se mu odívá do oka,

náhled.
hledat.