Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:48
Seabiscuit vede o nos,
nyní o hlavu.

:31:51
Vede pøed War Admiralem,
který mu dýchá na krk.

:31:55
Letí do zatáèky u klubovny.
Kdo v ní bude první?

:32:00
Je to Seabiscuit, byl první
a žene se do protilehlé rovinky!

:32:12
Teï, vbíhají na rovinku,
je to Seabiscuit.

:32:16
Bìží po protìjší rovince.
:32:33
Teï, uber, synku.
Pøibrzdi ho. Uber.

:32:38
Dìlej uber, Georgi.
No tak, no tak, no tak.

:32:41
Na rovince je Seabiscuit stále ve vedení.
:32:45
No tak Georgie.
Neblbni.

:32:49
Doufám žes mìl pravdu, Zrzku.
Jdeme na to.

:32:53
Pomalu, Popsi.

náhled.
hledat.