Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:04
- Charley!
- Georgi. Hmm.

:30:06
Jezdci se teï pozdravili navzájem.
:30:09
Jen rychlé ahoj,
jako když si boxeøi uknou rukavicemi.

:30:12
No tak, Georgi.
Není èas na vykecávání.

:30:14
Oba konì jsou už na dráze
a je slyšet bouøení davù.

:30:40
Támhle je!
:31:48
Seabiscuit vede o nos,
nyní o hlavu.

:31:51
Vede pøed War Admiralem,
který mu dýchá na krk.

:31:55
Letí do zatáèky u klubovny.
Kdo v ní bude první?


náhled.
hledat.