Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:29
- Kdy to budou vìdìt?
- Nevím.

:39:31
Možná za hodinu. Nejsem si jistá.
Charles je teï u veterináøe.

:39:37
Bolí ho o když jí ohne?
Protože když to nebolí, když jí ohne...

:39:40
Ještì nic nevíme.
Zavolám ti jakmile budeme.

:39:43
- Slibuji.
- Dobøe.

:39:50
Bìžel lehce.
Nic zvláštního se nestalo.

:39:54
Bude v poøádku.
Bude v poøádku.

:39:58
Pane Howarde.
:40:07
No, pøetrhal si všechny vazy.
:40:11
Dal jsem mu na to dlahu,
aby s tím nemohl hýbat,

:40:14
ale teï už je úplnì zchromlý.
:40:17
Už nebude závodit.
:40:24
Víte, no...
:40:27
vím že je to tìžké,
ale jestli chcete, tak ho utratím.


náhled.
hledat.