Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:07
No, pøetrhal si všechny vazy.
:40:11
Dal jsem mu na to dlahu,
aby s tím nemohl hýbat,

:40:14
ale teï už je úplnì zchromlý.
:40:17
Už nebude závodit.
:40:24
Víte, no...
:40:27
vím že je to tìžké,
ale jestli chcete, tak ho utratím.

:41:06
To je v poøádku, Popsi.
Jdu za tebou.

:41:15
Ahoj.
:41:30
Mmm.
:41:48
Víš,
:41:51
nejdøív jí musíš trochu rozhýbat.
:41:54
Jo. Pak jí mùžeš zaèít zatìžovat.
:41:57
Až jí zaèneš zatìžovat,
celá noha zesílí.


náhled.
hledat.