Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:06
To je v poøádku, Popsi.
Jdu za tebou.

:41:15
Ahoj.
:41:30
Mmm.
:41:48
Víš,
:41:51
nejdøív jí musíš trochu rozhýbat.
:41:54
Jo. Pak jí mùžeš zaèít zatìžovat.
:41:57
Až jí zaèneš zatìžovat,
celá noha zesílí.

:42:01
Já vím. Já vím.
Taky se nemùžu doèkat, Popsi.

:42:05
Ale víš co øekl Hadrián o Øímu.
:42:08
"Cihlu po cihle, moji obèané.
:42:10
Cihlu po cihle."
:42:13
Víš,
:42:16
jsou to arabští konì,
:42:18
takže nemusí pít.
:42:20
Ti konì vydrží jet pìt nebo šest dnù...
:42:24
bez kapky vody, jako velbloudi.
:42:28
No já neøíkám, že by to mìli dìlat.
:42:31
Jenom øíkám že to dokážou.
:42:37
Jo, dobrej nápad.
:42:40
Trochu si odpoèinem.

náhled.
hledat.