Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:01
Já vím. Já vím.
Taky se nemùžu doèkat, Popsi.

:42:05
Ale víš co øekl Hadrián o Øímu.
:42:08
"Cihlu po cihle, moji obèané.
:42:10
Cihlu po cihle."
:42:13
Víš,
:42:16
jsou to arabští konì,
:42:18
takže nemusí pít.
:42:20
Ti konì vydrží jet pìt nebo šest dnù...
:42:24
bez kapky vody, jako velbloudi.
:42:28
No já neøíkám, že by to mìli dìlat.
:42:31
Jenom øíkám že to dokážou.
:42:37
Jo, dobrej nápad.
:42:40
Trochu si odpoèinem.
:43:19
No já nevím, Zrzku.
:43:21
- Budeme jen chodit dokola.
- Myslíš, že tì noha udrží?

:43:26
Kùò váží pùl tuny, Same.
Já jsem jen muška.

:43:29
Ne, já jsem myslel tvojí nohu.
:43:37
A je tu Seabiscuit
pádí po dráze,

:43:41
zbavuje se jednoho soupeøe za druhým.
:43:44
Je tøetí! Teï druhý!
:43:46
Teï první!
:43:48
A je to Seabiscuit v cílové pásce...
:43:51
vítìz Santa Anita Handicap
se Zrzkem Pollarden v sedle! Ano!


náhled.
hledat.