Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:19
No já nevím, Zrzku.
:43:21
- Budeme jen chodit dokola.
- Myslíš, že tì noha udrží?

:43:26
Kùò váží pùl tuny, Same.
Já jsem jen muška.

:43:29
Ne, já jsem myslel tvojí nohu.
:43:37
A je tu Seabiscuit
pádí po dráze,

:43:41
zbavuje se jednoho soupeøe za druhým.
:43:44
Je tøetí! Teï druhý!
:43:46
Teï první!
:43:48
A je to Seabiscuit v cílové pásce...
:43:51
vítìz Santa Anita Handicap
se Zrzkem Pollarden v sedle! Ano!

:44:00
Paráda.
:44:15
Co?
:44:31
Prr!
:44:33
Prr, Popsi. Klídek.
:44:39
Prr.
:44:41
Páni. Teda, Popsi.
:44:44
Už je ti líp, chlapèe?
:44:52
To je v poøádku, Same.
Jenom trochu posekám trávu.

:44:55
Mnì to neva, Zrzku.

náhled.
hledat.