Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:00
Paráda.
:44:15
Co?
:44:31
Prr!
:44:33
Prr, Popsi. Klídek.
:44:39
Prr.
:44:41
Páni. Teda, Popsi.
:44:44
Už je ti líp, chlapèe?
:44:52
To je v poøádku, Same.
Jenom trochu posekám trávu.

:44:55
Mnì to neva, Zrzku.
:45:07
Jedem!
Dobøe.

:45:18
Jde to skvìle. Jo, jsi pašák!
:45:22
Huu!

náhled.
hledat.