Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:07
Jedem!
Dobøe.

:45:18
Jde to skvìle. Jo, jsi pašák!
:45:22
Huu!
:46:02
- Je to vùbec možné?
- Jistì.

:46:04
Vìtšina lidí by mu nedala pøíležitost.
:46:06
Vìtšina lidí by...
:46:09
Nejlepší je s ním vyjet
a nechat ho trochu probìhnout.

:46:14
- Jedinì tak to zjistíme.
- Zvládne to?

:46:18
Jistì. Øekl bych, m-myslím že ano.
:46:42
Jel skvìle.
Bylo to na nìm vidìt.

:46:44
Tak bychom s ním mohli
v pátek ráno jet plnou práci.

:46:48
Asi šest furlongù.
Uvidíme jak to zvládne.

:46:50
Jistì. Budu tu.
:46:53
- Díky, Georgi.
- Není zaè.

:46:57
Dìlá pokroky.

náhled.
hledat.