Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:02
- Je to vùbec možné?
- Jistì.

:46:04
Vìtšina lidí by mu nedala pøíležitost.
:46:06
Vìtšina lidí by...
:46:09
Nejlepší je s ním vyjet
a nechat ho trochu probìhnout.

:46:14
- Jedinì tak to zjistíme.
- Zvládne to?

:46:18
Jistì. Øekl bych, m-myslím že ano.
:46:42
Jel skvìle.
Bylo to na nìm vidìt.

:46:44
Tak bychom s ním mohli
v pátek ráno jet plnou práci.

:46:48
Asi šest furlongù.
Uvidíme jak to zvládne.

:46:50
Jistì. Budu tu.
:46:53
- Díky, Georgi.
- Není zaè.

:46:57
Dìlá pokroky.
:47:00
Bude pøipravený?
:47:02
- Na co?
- No tak. Vždy víte.

:47:13
Pìkné ráno pøeji.
:47:16
To je, hmm...
Pìkné høíbì. Co je zaè?

:47:19
- Dvouroèek. Ještì nezávodí.
- Aha.

:47:22
Myslel jsem že ho trénujete na
stotisícovej pohár.

:47:25
Ne.
Jsou mu jen dva roky.

:47:29
Vyprošovák.
:47:33
- Jste tu dlouho?
- Ne. Právì jsem pøišel.

:47:35
Trochu si poèíst.
:47:38
- No myslím že se brzo uvidíme.
- Jasnaèka.

:47:45
Zastavte stroje!
Zastavte stroje!

:47:48
Tohle není exkluzivní zpráva, lidièky.
:47:50
Tohle trojtej sólokapr èerstvì z trouby
a s tøešinkou na vrchu.

:47:53
a sypaný kokosem,
protože z tohohle koníka mì klepne!

:47:56
Hádejte kdo pobìží
šest furlongù pøíští pátek.


náhled.
hledat.