Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:00
Bude pøipravený?
:47:02
- Na co?
- No tak. Vždy víte.

:47:13
Pìkné ráno pøeji.
:47:16
To je, hmm...
Pìkné høíbì. Co je zaè?

:47:19
- Dvouroèek. Ještì nezávodí.
- Aha.

:47:22
Myslel jsem že ho trénujete na
stotisícovej pohár.

:47:25
Ne.
Jsou mu jen dva roky.

:47:29
Vyprošovák.
:47:33
- Jste tu dlouho?
- Ne. Právì jsem pøišel.

:47:35
Trochu si poèíst.
:47:38
- No myslím že se brzo uvidíme.
- Jasnaèka.

:47:45
Zastavte stroje!
Zastavte stroje!

:47:48
Tohle není exkluzivní zpráva, lidièky.
:47:50
Tohle trojtej sólokapr èerstvì z trouby
a s tøešinkou na vrchu.

:47:53
a sypaný kokosem,
protože z tohohle koníka mì klepne!

:47:56
Hádejte kdo pobìží
šest furlongù pøíští pátek.

:48:00
Hádejte kdo se chystá na Velký pohár.
Ach Bože! Všichni svatí!

:48:03
Už jste to uhádli.
Èlovìèe!

:48:05
No napadlo by vás to!
:48:21
Asi minutu 12, minutu 13.
Tak nìjak.

:48:26
Teprve zaèíná trénovat,
tak ho brzdi.

:48:28
Zkus to a uvidíš jak se bude cítit...
No, no. Prr, prr.

:48:32
No tak.
:48:43
To je v poøádku, Popsi.
To je dobrý, chlapèe. To je dobrý.

:48:46
No tak. To je dobrý.
:48:59
A tohle, je nejkrutìjší urážka ze všech.

náhled.
hledat.