Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:00
Hádejte kdo se chystá na Velký pohár.
Ach Bože! Všichni svatí!

:48:03
Už jste to uhádli.
Èlovìèe!

:48:05
No napadlo by vás to!
:48:21
Asi minutu 12, minutu 13.
Tak nìjak.

:48:26
Teprve zaèíná trénovat,
tak ho brzdi.

:48:28
Zkus to a uvidíš jak se bude cítit...
No, no. Prr, prr.

:48:32
No tak.
:48:43
To je v poøádku, Popsi.
To je dobrý, chlapèe. To je dobrý.

:48:46
No tak. To je dobrý.
:48:59
A tohle, je nejkrutìjší urážka ze všech.
:49:05
Zrzku.
Zrzku, promluvme si.

:49:09
- Promluvit si?
- Nemùžeš... Zrzku!

:49:11
To nemùžeš!
Mohl by ses zmrzaèit na celý život.

:49:13
Já jsem se zmrzaèil na celý život.
A uzdravil jsem se.

:49:17
On mì uzdravil.
Sakra, vy jste mì uzdravil.

:49:23
- Ježíši Kriste.
- Zrzku...

:49:28
A je to stejnì tak mùj kùò jako váš.
:49:40
- Je docela rychlej.
- Do háje s tím.

:49:43
- Je to na nìm, Zrzku.
- Jo, ale jestli øekne že bych nemohl...

:49:47
On je doktor.
Je to na nìm.

:49:52
Tohle jste si vyrobil?
:49:54
Mm-hmm. Jo.
:49:56
Je... omotá se to kolem
mojí jezdecký boty,

:49:59
zaváže se to až nahoru pøes lýtko.
Dobrá.


náhled.
hledat.