Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:05
Zrzku.
Zrzku, promluvme si.

:49:09
- Promluvit si?
- Nemùžeš... Zrzku!

:49:11
To nemùžeš!
Mohl by ses zmrzaèit na celý život.

:49:13
Já jsem se zmrzaèil na celý život.
A uzdravil jsem se.

:49:17
On mì uzdravil.
Sakra, vy jste mì uzdravil.

:49:23
- Ježíši Kriste.
- Zrzku...

:49:28
A je to stejnì tak mùj kùò jako váš.
:49:40
- Je docela rychlej.
- Do háje s tím.

:49:43
- Je to na nìm, Zrzku.
- Jo, ale jestli øekne že bych nemohl...

:49:47
On je doktor.
Je to na nìm.

:49:52
Tohle jste si vyrobil?
:49:54
Mm-hmm. Jo.
:49:56
Je... omotá se to kolem
mojí jezdecký boty,

:49:59
zaváže se to až nahoru pøes lýtko.
Dobrá.

:50:01
Ve tømenech skoro nic necítím.
:50:10
Podívejte, mùže se to kdykoliv
snadno rozletìt na kusy.

:50:14
Zapomeòte na závodìní.
Vidíte tady? Zahojilo se to jen taktak.

:50:18
Tìžko øíci kolik váhy
noha unese pøi námaze.

:50:22
Pokud se zraní znova,
už asi chodit nebude.

:50:27
Možná. Øekl jenom možná.
:50:31
K sakru, všechno je možný.
To jsem už pøedvedli, ne?

:50:34
- To je nìco jiného.
- Jo! To je fakt nìco jinýho.

:50:41
To není jen nìjakej závod.
To je Santa Anita.

:50:45
To je mùj závod.
Byl jsem tam.

:50:48
Já vím.
:50:55
# Kdybych mìl milión dolarù... #
:50:59
Co se dìje?

náhled.
hledat.