Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:01
Ve tømenech skoro nic necítím.
:50:10
Podívejte, mùže se to kdykoliv
snadno rozletìt na kusy.

:50:14
Zapomeòte na závodìní.
Vidíte tady? Zahojilo se to jen taktak.

:50:18
Tìžko øíci kolik váhy
noha unese pøi námaze.

:50:22
Pokud se zraní znova,
už asi chodit nebude.

:50:27
Možná. Øekl jenom možná.
:50:31
K sakru, všechno je možný.
To jsem už pøedvedli, ne?

:50:34
- To je nìco jiného.
- Jo! To je fakt nìco jinýho.

:50:41
To není jen nìjakej závod.
To je Santa Anita.

:50:45
To je mùj závod.
Byl jsem tam.

:50:48
Já vím.
:50:55
# Kdybych mìl milión dolarù... #
:50:59
Co se dìje?
:51:11
No, i... i s tou ortézou,
drží to jen taktak.

:51:15
Když do nìèeho narazí,
když do nìj nìkdo narazí...

:51:17
- Chcete znát mùj názor?
- Jistì.

:51:20
Myslím že je lepší zlomit
chlapovi nohu než srdce.

:51:27
- Nejde jen o nohu.
- Oukej.
- Nejenom o nohu!

:51:29
Maruš, mohl by spadnout.
Mohli by ho pošlapat.

:51:31
- Když ho shodí z toho konì...
- Mohl by zemøít?

:51:47
Víš, hraju si taky s tímhle celou dobu.
:51:53
a a se snažím jakkoliv, nedostanu
tu zatracenou kulièku do dírky.

:51:58
Vždycky se mi vykutálí zase ven.

náhled.
hledat.