Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:11
No, i... i s tou ortézou,
drží to jen taktak.

:51:15
Když do nìèeho narazí,
když do nìj nìkdo narazí...

:51:17
- Chcete znát mùj názor?
- Jistì.

:51:20
Myslím že je lepší zlomit
chlapovi nohu než srdce.

:51:27
- Nejde jen o nohu.
- Oukej.
- Nejenom o nohu!

:51:29
Maruš, mohl by spadnout.
Mohli by ho pošlapat.

:51:31
- Když ho shodí z toho konì...
- Mohl by zemøít?

:51:47
Víš, hraju si taky s tímhle celou dobu.
:51:53
a a se snažím jakkoliv, nedostanu
tu zatracenou kulièku do dírky.

:51:58
Vždycky se mi vykutálí zase ven.
:52:07
Nech ho jezdit, Charlesi.
:52:11
Nech ho dìlat jeho práci.
:52:20
Panenko skákavá, jeden návrat
na scénu bych zvládl,
ale tohle k smíchu.

:52:24
Kdo to bude pøíštì... Lazar?
Ach, to hrdinství, to šílenství,
to vzrušení.

:52:28
Nejvìtší davy lidí, které kdy
byli na závodech v Santa Anitì!

:52:30
Padesát pìt tisíc na ochozech,
20.000 na ploše uprostøed dráhy,

:52:33
a to je teprve poledne!
:52:53
Ujde to.
:52:56
Svatý Kryštof.
:52:59
Pro štìstí.

náhled.
hledat.