Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:07
Nech ho jezdit, Charlesi.
:52:11
Nech ho dìlat jeho práci.
:52:20
Panenko skákavá, jeden návrat
na scénu bych zvládl,
ale tohle k smíchu.

:52:24
Kdo to bude pøíštì... Lazar?
Ach, to hrdinství, to šílenství,
to vzrušení.

:52:28
Nejvìtší davy lidí, které kdy
byli na závodech v Santa Anitì!

:52:30
Padesát pìt tisíc na ochozech,
20.000 na ploše uprostøed dráhy,

:52:33
a to je teprve poledne!
:52:53
Ujde to.
:52:56
Svatý Kryštof.
:52:59
Pro štìstí.
:53:01
Trošku pozdì, nemyslíte?
:53:10
Dobrá.
Vzhùru k vítìzství.

:53:28
- Pøipraven?
- Jo.

:53:45
Whichcee je rychlej.
:53:47
Pùjde dopøedu, ale...
:53:50
Myslím, že celý závod nevydrží.
:53:53
Jen ho sleduj jako vždycky.
:53:55
Dobrá.
:53:57
Wedding Call by mohla vystartovat ke konci.

náhled.
hledat.