Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:01
Trošku pozdì, nemyslíte?
:53:10
Dobrá.
Vzhùru k vítìzství.

:53:28
- Pøipraven?
- Jo.

:53:45
Whichcee je rychlej.
:53:47
Pùjde dopøedu, ale...
:53:50
Myslím, že celý závod nevydrží.
:53:53
Jen ho sleduj jako vždycky.
:53:55
Dobrá.
:53:57
Wedding Call by mohla vystartovat ke konci.
:54:00
No, má odvahu,
:54:02
- Takže si na ní dej pozor taky.
- Podruhý to už nezvoráme.

:54:10
Klídek, kluci.
Bude to v pohodì.

:54:13
Oukej.
:54:39
- Charlesi, to bude úžasné.
- Díky, Franku. Doufejme.
Bùh ti žehnej.

:54:43
- Hodnì štìstí, pane Howarde.
- Dìkuji vám.

:54:53
Hodnì štìstí.
Vypadᚠdobøe.

:54:56
No cítím se skvìle.

náhled.
hledat.