Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:26:12
בזמנים בהם העולם באמת
...היה זקוק להפוגה

:26:15
לא יכולת להשיג אחת
.אם גרת בארה"ב

:26:19
.הליקר היה לא חוקי
:26:21
,הבתולות היו מפוחדות כל כך
.שלאדם היה קשה לחיות ככה

:26:27
.עיר הגבול נולדה
:26:30
מספקת לדרום, את כל
.מה שהגיע מהצפון

:26:36
.יכולת למצוא הכל
:26:38
,אוכל, חברה
...משחקי קלפים

:26:43
,ועם המשחקים
.הגיעו גם בתי ההימורים

:26:47
ההזדמנות, להפוך את
המזל הרע, לטוב

:27:13
?מי זה
:27:15
.ג'ורג' וולף, הסייס הטוב בעולם
:27:30
.זהו צ'ארלס האוורד-
.כן-

:27:33
...שמעתי שהוא בא לפה בגלל-
?גירושים מהירים-

:27:36
?למה
:27:38
.תסתכלי עליו
:27:42
.אין שום דבר מהיר בו

תצוגה.
הבא.