Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:27:13
?מי זה
:27:15
.ג'ורג' וולף, הסייס הטוב בעולם
:27:30
.זהו צ'ארלס האוורד-
.כן-

:27:33
...שמעתי שהוא בא לפה בגלל-
?גירושים מהירים-

:27:36
?למה
:27:38
.תסתכלי עליו
:27:42
.אין שום דבר מהיר בו
:28:04
,זה היה בטירה
.של הסולטן הגדול

:28:07
?הסולטן של איפה
:28:10
.הסולטן של ערב
:28:12
.גרתי שם במשך שנה
:28:14
,מתחרה כנגד הערבים
...לעבר המדבר

:28:17
...ומסיים את ההיסטוריה האישית שלי
.עד שהגיע הלילה

:28:20
ואז, יום אחד. הסולטן הזמין
...אותי לבוא לחדר הכתר שלו

:28:25
...הוא הסתכל עליי
:28:27
...ואמר
:28:28
.ג'ון פולארד-
.ג'ון פולארד-

:28:30
!אתה, הוא הסייס הטוב יותר שלי"
:28:34
אתה, הוא זה שתיקח אותי
"מאה קילומטר, לטריפולי

:28:40
.שלוש מאות קילומטר
:28:42
,טוב,300 קילומטר
.סלח לי, סאהיב

:28:48
.אתה לא צריך את זה, ג'ורג'י
:28:49
כשהתחלת לספר את הסיפור
.היו רק 50 קילומטר

:28:52
טוב, ובכן, המרחק
,גדל בכל פעם שאני מספר את זה

:28:55
אם לא, תשאל את חברך חואן
.על הכל

:28:58
אתה יודע, אם אתה תתחיל
...להתאמן יותר, ולדבר פחות


תצוגה.
הבא.