Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:28:04
,זה היה בטירה
.של הסולטן הגדול

:28:07
?הסולטן של איפה
:28:10
.הסולטן של ערב
:28:12
.גרתי שם במשך שנה
:28:14
,מתחרה כנגד הערבים
...לעבר המדבר

:28:17
...ומסיים את ההיסטוריה האישית שלי
.עד שהגיע הלילה

:28:20
ואז, יום אחד. הסולטן הזמין
...אותי לבוא לחדר הכתר שלו

:28:25
...הוא הסתכל עליי
:28:27
...ואמר
:28:28
.ג'ון פולארד-
.ג'ון פולארד-

:28:30
!אתה, הוא הסייס הטוב יותר שלי"
:28:34
אתה, הוא זה שתיקח אותי
"מאה קילומטר, לטריפולי

:28:40
.שלוש מאות קילומטר
:28:42
,טוב,300 קילומטר
.סלח לי, סאהיב

:28:48
.אתה לא צריך את זה, ג'ורג'י
:28:49
כשהתחלת לספר את הסיפור
.היו רק 50 קילומטר

:28:52
טוב, ובכן, המרחק
,גדל בכל פעם שאני מספר את זה

:28:55
אם לא, תשאל את חברך חואן
.על הכל

:28:58
אתה יודע, אם אתה תתחיל
...להתאמן יותר, ולדבר פחות

:29:01
.אולי גם תנצח בכמה מרוצים
:29:02
אני שם 2 דולר על זה
.שאני עוקף אותך הפעם

:29:04
אני לא בטוח שיש לך, אבל
.אני שם 5 שאתה הולך להפסיד

:29:07
!סבבה
:29:13
?מה הסיכויים-
.קיימים-

:29:16
.לא, תשכח מזה-
!שתיים מאחד-

:29:18
.טוב, קיבלתי
:29:20
...תגיד ג'וני, אתה על סוס מהיר
:29:21
?מה אתה עושה כאן איתי
:29:23
.אני נהנה מהשיחה
...וזה לא סוס מהיר

:29:25
.אז אל תנסה לעבוד עלי
:29:26
?אתה יוצא הלילה-
?לא, ואתה-

:29:30
?באיזו שעה
:29:31
?לא יודע, שמונה ככה
:29:33
,יאללה אני בפיגור
.חייב לזוז

:29:41
!לעזאזל
:29:57
.תפסנו אותו
:29:59
.עזבתי אותו

תצוגה.
הבא.