Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:29:01
.אולי גם תנצח בכמה מרוצים
:29:02
אני שם 2 דולר על זה
.שאני עוקף אותך הפעם

:29:04
אני לא בטוח שיש לך, אבל
.אני שם 5 שאתה הולך להפסיד

:29:07
!סבבה
:29:13
?מה הסיכויים-
.קיימים-

:29:16
.לא, תשכח מזה-
!שתיים מאחד-

:29:18
.טוב, קיבלתי
:29:20
...תגיד ג'וני, אתה על סוס מהיר
:29:21
?מה אתה עושה כאן איתי
:29:23
.אני נהנה מהשיחה
...וזה לא סוס מהיר

:29:25
.אז אל תנסה לעבוד עלי
:29:26
?אתה יוצא הלילה-
?לא, ואתה-

:29:30
?באיזו שעה
:29:31
?לא יודע, שמונה ככה
:29:33
,יאללה אני בפיגור
.חייב לזוז

:29:41
!לעזאזל
:29:57
.תפסנו אותו
:29:59
.עזבתי אותו
:30:00
אני אקח אותו
:30:03
.אמרתי שאני אקח אותו
:30:04
.יש לו רגל שבורה
:30:07
,אתה תירה בו בכל מקרה
.אני אחסוך לך את הכדור

:30:15
.בסדר, תנו לו ללכת
:30:32
.ילד טוב
:30:39
.ילד טוב

תצוגה.
הבא.