Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:33:36
?אתה לא רוצה לצפות
:33:41
.לא, לא ממש
:33:44
.גם אני לא
:33:55
?,אם ככה, מה
,הם הביאו אותך לכאן

:33:56
,כדי שתרגיש יותר טוב
?נכון

:34:01
.כן, בערך
:34:03
הבחורים האלה, חושבים
.שאפשר לפתור הכל עם מסיבה

:34:09
?אני מצטער, מי את
:34:15
.מרסלה זבאלה
:34:19
...אחותי היא איזבלה, היא התחתנה עם-
.כן, אני יודע-

:34:24
.טוב לפגוש אותך, אני צ'ארלס
:34:25
.נעים מאוד
:34:40
?אז, אתה מרגיש יותר טוב
:34:47
.לא
:34:50
.לא, לא ממש
:34:55
,איך תוכל
?אחרי משהו כזה


תצוגה.
הבא.