Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:34:01
.כן, בערך
:34:03
הבחורים האלה, חושבים
.שאפשר לפתור הכל עם מסיבה

:34:09
?אני מצטער, מי את
:34:15
.מרסלה זבאלה
:34:19
...אחותי היא איזבלה, היא התחתנה עם-
.כן, אני יודע-

:34:24
.טוב לפגוש אותך, אני צ'ארלס
:34:25
.נעים מאוד
:34:40
?אז, אתה מרגיש יותר טוב
:34:47
.לא
:34:50
.לא, לא ממש
:34:55
,איך תוכל
?אחרי משהו כזה

:35:31
.קדימה חבר, תתעורר
:35:35
.קדימה
:35:47
?הפסדתי
:35:48
.לא, ניצחת בגדול
:35:54
.בזהירות
:35:56
.בזהירות, לאט ובטוח-
.אני בסדר, אני בסדר-

:35:59
...בוא, תן לי לקנות לך

תצוגה.
הבא.