Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:36:00
אני בסדר, ג'ורג'. לך
.תנצח באיזה מירוץ או משהו

:36:02
...תראה
:36:05
,'אני בסדר ג'ורג
...אינני זקוק לעזרתך

:36:07
ואני בטח לא
.זקוק לתרומה ממך

:36:11
?תעזוב אותי, בסדר
:36:22
עברו 20 שנה
.מאז שעליתי על סוס

:36:24
אל תדאג, זה אחד
.מהדברים שחוזרים ישר אליך

:36:46
.בוא נזוז
:36:56
!קדימה
:37:38
,רק עלית חזרה על הסוס
.וכבר אתה רוצה למכור אותו

:37:41
.כן, אולי
.אולי כמה

:37:43
,אתה רוצה לנצח איתו
?או רק בשביל שיהיה אצלך

:37:46
.אני רוצה לנצח-
?איזו מין שאלה היא זו-

:37:49
אתה תצטרך מאמן
.לפני שתקנה סוס

:37:51
,לא, אתה צריך שניים
.כדי שתוכל לפטר אחד

:37:59
,טדי טאדצ'ר קנה אותו
.הממזר קנה 60 סוסים


תצוגה.
הבא.