Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:39:01
.צ'ארלס האוורד
:39:03
.'טום סמית
:39:05
.טוב לפגוש אותך, טום
:39:10
?מה יש בתחבושת שלו
:39:14
.זהו סוג של שיח
:39:17
.משפר את מחזור הדם
:39:19
?אתה רוצה, לשבת
:39:23
.בסדר, תודה
:39:31
?הוא משתפר
:39:33
.כן
:39:36
?הוא מתחרה
:39:40
.לא, הוא לא
:39:45
?אז למה אתה מרפא אותו
:39:49
.כי אני יכול
:39:53
.כל סוס טוב למטרה כלשהי
:39:57
,הוא יכול להיות סוס משא
.או אולי סוס לתהלוכות

:40:01
.עדיין כיף להתבונן בו
:40:05
את יודע, לא נזרוק את
...החיים שלו לזבל

:40:08
.רק בגלל שהוא דפוק קצת
:40:24
?זה קפה
:40:26
.כן
:40:33
.למרות שיש לו טעם רע, האמתי
:40:37
?אתה תמיד מספר את האמת
:40:39
.כן, אני מנסה
:40:48
.סטרגוטה, ניו יורק
.3חודשים לאחר מכן

:40:58
,זה לא רק המהירות
.זה גם הלהט


תצוגה.
הבא.